乐鱼app下载-最新手机版下载 13013855701
首页
企业简介
产品介绍
新闻动态
联系方式
网站地图
电话咨询
电话咨询:13013855701
返回顶部
NEWS VIEW

雷鬼音乐:牙买加的挽救之音

2022-04-24

Author:乐鱼app下载-最新手机版下载

牙买加是加勒比海最年夜的讲英语国度,其怪异文化交融了非洲色采 ,西班牙气势派头以及英国传统,以其优胜的地舆位置以及曼妙绮丽的天然景不雅,使之成为海上交通枢纽及加勒比海游览胜地。近在咫尺的白沙海滩 ,远至雨林要地本地的热带丛莽,这些景致亘古未变 ;山间的翠绿会让你遐想到英格兰的乡下风景;平原使人回忆起非洲的田野 。这里有很多蜂窝状岩洞以及下陷的洞窟,使地面变患上坎坷不服 ,并形成很多奇岩异洞 、泉水四溢、溪流纵横交错、瀑布飞泻的异景。岛东部的蓝山山脉,则多清泉 、碧水,由此 ,牙买加又被称为“蓝山、清泉、碧水之国”。最主要的是 ,它是雷鬼音乐教父鲍勃·马利(Bob Marley)的故里 。


【读音】: yá mǎi jiā shì jiā lè bǐ hǎi zuì nián yè de jiǎng yīng yǔ guó dù ,qí guài yì wén huà jiāo róng le fēi zhōu sè cǎi ,xī bān yá qì shì pài tóu yǐ jí yīng guó chuán tǒng ,yǐ qí yōu shèng de dì yú wèi zhì yǐ jí màn miào qǐ lì de tiān rán jǐng bú yǎ ,shǐ zhī chéng wéi hǎi shàng jiāo tōng shū niǔ jí jiā lè bǐ hǎi yóu lǎn shèng dì 。jìn zài zhǐ chǐ de bái shā hǎi tān ,yuǎn zhì yǔ lín yào dì běn dì de rè dài cóng mǎng ,zhè xiē jǐng zhì gèn gǔ wèi biàn ;shān jiān de cuì lǜ huì ràng nǐ xiá xiǎng dào yīng gé lán de xiāng xià fēng jǐng ;píng yuán shǐ rén huí yì qǐ fēi zhōu de tián yě 。zhè lǐ yǒu hěn duō fēng wō zhuàng yán dòng yǐ jí xià xiàn de dòng kū ,shǐ dì miàn biàn huàn shàng kǎn kě bú fú ,bìng xíng chéng hěn duō qí yán yì dòng 、quán shuǐ sì yì 、xī liú zòng héng jiāo cuò 、bào bù fēi xiè de yì jǐng 。dǎo dōng bù de lán shān shān mò ,zé duō qīng quán 、bì shuǐ ,yóu cǐ ,yá mǎi jiā yòu bèi chēng wéi “lán shān 、qīng quán 、bì shuǐ zhī guó ”。zuì zhǔ yào de shì ,tā shì léi guǐ yīn lè jiāo fù bào bó ·mǎ lì (Bob Marley)de gù lǐ 。乐鱼app下载-最新手机版下载
Copyright © 2015-2020 乐鱼app下载-最新手机版下载 版权所有